هزینه های ثبت علامت تجاری ( برند – لوگو )  اختراع و طرح های صنعتی در کشورهای مخنلف متغییر است. بعد از تعیین نام کشور توسط موکل تمام هزینه ها و مدارک مورد نیاز ظرف سه روز کاری به ایشان اعلام می گردد.

موسسه داوری شمیم عدالت صدرا